2 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി

October 16, 2019

ചെന്നൈ ഒക്‌ടോബർ 16: ട്രിച്ചിക്കും ചെന്നൈയ്ക്കുമിടയിലുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാന സർവീസുകൾ ഇന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം മോശമായതിനാൽ റദ്ദാക്കി . 04.55 മണിക്കൂറിൽ പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ചെന്നൈ-ട്രിച്ചി വിമാനം റദ്ദാക്കിയതായി വിമാനത്താവള വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു . അതുപോലെ, യാത്രക്കാരുടെ രക്ഷാകർതൃത്വം മോശമായതിനാൽ 08.50 ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ട്രിച്ചി-ചെന്നൈ വിമാനവും റദ്ദാക്കി. അതേസമയം, മധുരയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം 09.00 …