വൈദ്യുതി മീറ്റർ റീഡിങ്ങിനും ബില്ലടക്കലിനും മൊബൈൽ ആപ്പ് തയ്യാറാകുന്നു

March 12, 2020

തൃശൂർ മാർച്ച് 12: കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ വൈദ്യുതി മീറ്റർ റീഡിങിനുള്ള മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഇനി മീറ്റർ റീഡിങ്ങും ബില്ലടക്കലും ഒരു പോലെ സ്മാർട്ടാകും. ഈ സംവിധാനം തയ്യാറാവുന്നതോടെ മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇ പേയ്‌മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ …

‘കൂട്ടി’ന് കൂട്ടായി മൊബൈല്‍ ആപ്പ്

March 4, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 4: ജില്ലയിലെ വിധവകളുടെ  ഉന്നമനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും  വനിതാ സംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍    ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ‘കൂട്ട്’ പദ്ധതിയില്‍ വിവരശേഖരണത്തിനായി മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ തയ്യാറായി. ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചവര്‍, ഭര്‍ത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവര്‍, ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതായവര്‍ തുടങ്ങി നിരാലംബരായ വിധവകളുടെ …