കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസനത്തിന് 12.56 കോടി: മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

August 18, 2022

കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനനങ്ങൾക്കായി 12.56 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് 9.65 കോടി രൂപയും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2.91 കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ …

തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി എംപ്ലോയ്മെന്റിന് കീഴിൽ തൊഴിൽമേള

December 7, 2021

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതീയുവാക്കൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളൊരുക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലായി  ഡിസംബർ, 2022 ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിൽമേളകളിൽ ആയിരത്തിലധികം തൊഴിൽദായകരും ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഒഴിവുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സ്വകാര്യമേഖലയിലെ അവസരങ്ങളും അഭ്യസ്തവിദ്യർക്ക് …

എറണാകുളം: ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ പ്രസവബ്ലോക്കിന് 1.75 കോടി

July 24, 2021

കോവിഡ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികളുടെ പ്രവേശനം ആഗസ്ത് ആദ്യ വാരം ആലുവ: ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് ബ്ലോക്കിൽ ആഗസ്ത് ആദ്യ വാരം കോവിഡ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികൾക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യം ആരംഭിക്കും. ഇതിന് വേണ്ടി 21 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുള്ള സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ …