കേരള ചിക്കൻ: ബ്രഹ്മഗിരിക്ക് 90 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു

February 4, 2022

കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതിയിൽ കർഷകർ നേരിടുന്ന കോഴിതീറ്റ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 90 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു. പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയെന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മഗിരി ഡവലപ്‌മെന്റ് സൊസൈറ്റിക്കാണ് പ്രവർത്തന മൂലധനമായി തുക കൈമാറുക. നോഡൽ ഏജൻസികൾക്ക് റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് …

‘കേരള ചിക്കന്‍’ വഴി സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതി പാളി. കോഴിയിറച്ചിവില വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

August 15, 2021

കല്‍പ്പറ്റ: ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണത്തില്‍ നിന്ന് കോഴിവിപണിയെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനും ഗുണമേന്മയുള്ള ഇറച്ചി വില്‍ക്കാനുമായി സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെ ‘കേരള ചിക്കന്‍’ പദ്ധതി പാളുന്നു. ‘കേരള ചിക്കന്‍’ വരുന്നതോടെ കോഴിയിറച്ചിയുടെ വില വലിയ രീതിയില്‍ കുറയുമെന്നായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിന്റെ വാദം. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തിരം ‘കേരള …