‘ഭക്ഷണം ഫ്രീയായി ഞണ്ണുന്നു’ എന്ന പ്രയോഗത്തില്‍ മനംനൊന്ത് 85കാരന്‍ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പണം പഞ്ചായത്തിന്‌ കൊടുത്തു.

April 6, 2020

നിലമ്പൂര്‍ : നിലമ്പൂര്‍ കരുളായി പഞ്ചായത്തിലെ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച 85 കാരന്‍ സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകനില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട അപമാനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ; “ഒരു വളണ്ടിയര്‍ ഒരു വീട്ടില്‍ ചെന്നാല്‍ അവരോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കണ്ടേത് എന്ന മര്യാദയുള്ളവരെ അയക്കാവൂ എന്ന് …