ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജി 8 ഫോർമാറ്റ് അനുയോജ്യമല്ല – മെദ്‌വദേവ്

October 19, 2019

മോസ്കോ, ഒക്ടോബർ 19: ജി 8 ഫോർമാറ്റ് ലോകപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമല്ല, കേന്ദ്ര പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയാണ്, അതിന്റെ സാധ്യതകൾ തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് റഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ദിമിത്രി മെദ്‌വദേവ് പറഞ്ഞു. ബെൽഗ്രേഡ് സന്ദർശനത്തിന്റെ തലേദിവസം മെർബെദേവ് സെർബിയൻ ദിനപത്രമായ വെസെർജെ നോവോസ്റ്റിക്ക് (ഈവനിംഗ് …