പ്രത്യേക ജാതിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇടുക്കി വട്ടവടയില്‍ ബാര്‍ബര്‍ഷോപ്പുകള്‍ പൂട്ടിച്ചു

September 9, 2020

ഇടുക്കി: വട്ടവടയില്‍ ജാതിവിവേചനം പുലര്‍ത്തിയ ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് പൂട്ടിച്ചു. ചില പ്രത്യേക ജാതിവിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക് ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകളില്‍ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് പഞ്ചായത്തും പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതിയും ഇടപെട്ട് ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പ് അടച്ചു പൂട്ടിയത്. ചക്ലിയ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ …

കോവിഡ്: ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകളിലും ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലറുകളിലും ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം

August 5, 2020

ആലപ്പുഴ: കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഏറെക്കാലമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലറുകളും ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകളും വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആളുകള്‍ ഏറെ ഇടപഴകുന്ന സ്ഥലമെന്ന നിലയില്‍ ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലറുകള്‍, ബാര്‍ബര്‍ ഷാപ്പുകള്‍ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ കോവിഡ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. ജോലിക്കാരുടെ …