ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്പെഷ്യൽ ബസ്

October 29, 2021

ആലപ്പുഴ: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ആലപ്പുഴ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് നവംബർ നാലിന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തും. പുലർച്ചയ്ക്ക് 4.45നു പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 10.00ന് മടങ്ങിയെത്തും. 600 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. 50 യാത്രക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നവംബർ ഏഴിനും പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തും.  കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. …