ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലച്ചത് അതിവേഗം : പുനിത് രാജ് കുമാറിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രംഗനാഥ് നായക്

October 30, 2021

അദ്ദേഹത്തിന്റെൻറെ ഹൃദയം ഒരുതരത്തിലും പ്രതികരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ ജീവൻ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഉപാധികളും ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. കന്നഡ സൂപ്പർ താരം പുനിത് രാജ് കുമാറിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ബംഗളൂരു വിക്രം ആശുപത്രിയിലെ പ്രമുഖ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ രംഗനാഥ് നായകിന്റെ വാക്കുകൾ . …