എംടി സുകൃതത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയ തിരക്കഥ മമ്മൂട്ടി വായിച്ചു നോക്കിയത് പോലുമില്ല എന്ന് ഹരികുമാർ

July 15, 2021

എം ടി യുടെ തിരക്കഥയിൽ ഒട്ടേറെ കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ അഘോഷിക്കപെട്ട സിനിമയാണ് ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ. എന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും തിളക്കത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 1994 പുറത്തിറങ്ങിയ സുകൃതം. മരണം കാത്തു കഴിയുന്ന രവിശങ്കർ …