തൃശ്ശൂർ: നൂറുദിന കര്‍മ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് എരുമപ്പെട്ടി ജി എച്ച് എസ് എസ്

July 21, 2021

തൃശ്ശൂർ: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കര്‍മ പദ്ധതിയില്‍ ഇടംപിടിച്ച് എരുമപ്പെട്ടി ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂള്‍. നൂറുദിന കര്‍മ്മ പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഉദ്ഘാടനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പുതിയ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടം. സര്‍വ്വശിക്ഷാ അഭിയന്‍ കേരള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നാല് …