എറണാകുളം: ആരോഗ്യ കേരളം: അവലോകന യോഗം ചേര്‍ന്നു

April 20, 2022

ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി നിയന്ത്രണത്തിൽ കോവിഡ് വെല്ലുവിളികള്‍ക്കിടയിലും കോവിഡിതര രോഗങ്ങള്‍ തടയുന്നതിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചതായി ആരോഗ്യ കേരളം ജില്ലാ അവലോകന യോഗം. മലേറിയ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ യഥാമസയം കണ്ടെത്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും ആരോഗ്യ …

തിരുവനന്തപുരം: കാർഡിയാക് അനസ്തറ്റിക്‌സ്, തിയറ്റർ നഴ്‌സ്, പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് ഒഴിവ്

July 21, 2021

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസ്.എ.ടി ആശുപത്രിയിൽ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഡിയാക് അനസ്തറ്റിസ്റ്റ്, തിയറ്റർ നഴ്‌സ്, പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്നീ തസ്തകകളിലേക്ക് ഹൃദ്യം പദ്ധതി വഴി നിയമനം നടത്തുന്നു. കാർഡിയാക് അനസ്തറ്റിസ്റ്റ്:- യോഗ്യത: ഡി.എം കാർഡിയാക് അനസ്‌തേഷ്യ. യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ …