മനുഷ്യസ്‌നേഹം; മരണത്തിലും അവര്‍ പങ്കിട്ടു.

April 25, 2020

ഇംഗ്ലണ്ട്: ഡോക്ടറായും നെഴ്‌സായും വേഷംകെട്ടി കുട്ടിക്കാലത്ത് അവര്‍ കളിക്കുമായിരുന്നു. അവശരേയും ആലംബമില്ലാത്തവരേയും സഹായിക്കുന്ന രീതികളാണിവ എന്ന് മനസിലാക്കിയായിരുന്നു അഭിനയം. വളര്‍ന്നപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ നഴ്‌സായി. പക്ഷേ, ദീനാനുകമ്പയില്‍ രണ്ടു പേരും ഒരുപോലെയായിരുന്നു. കൊറോണ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ മരണം വിതച്ച് ഓടിനടന്നപ്പോള്‍ ഇരുവരും പതറിയില്ല. കുട്ടിക്കാലത്തെ …