ദുര്‍ഗ്ഗ പൂജയ്ക്കായി സജ്ജമായി ത്രിപുര

October 3, 2019

ഉദയ്പൂർ ഒക്ടോബർ 3: ത്രിപുരയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഉദയ്പൂര്‍ ദുര്‍ഗ്ഗ പൂജയ്ക്കായി സജ്ജമായി. ത്രിപുര മന്ത്രി പ്രണജിത് സിംഗ റോയ് ബുധനാഴ്ച ഉദയ്പൂർ ബസാർ സർബജാനിൻ ദുർഗോത്സാബ് ഉഡൈപൂർ ഫ്ലവേഴ്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ജില്ലയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു. ഉദയ്പൂർ …