പത്തനംതിട്ട: കലാ -കായിക രംഗങ്ങളില്‍ മികവു തെളിയിച്ച ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ധന സഹായം

October 16, 2021

പത്തനംതിട്ട: ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികള്‍ക്ക് കലാ – കായിക രംഗങ്ങളില്‍ തുല്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി കലാ – കായിക രംഗങ്ങളില്‍ അഭിരുചിയുള്ളവര്‍ക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കി രാജ്യാന്തര തലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിന്  പ്രോത്സാഹനം എന്ന തരത്തില്‍ ധന സഹായം നല്‍കുന്ന …

തൃശൂര്‍ വെങ്ങിണിശ്ശേരിയില്‍ ഭിന്നശേഷി പരിശീലന കേന്ദ്രം തുറന്നു

August 6, 2020

തൃശൂര്‍: വെങ്ങിണിശ്ശേരിയില്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശീലനകേന്ദ്ര നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി …