ആലപ്പുഴ : പുന്നപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഔഷധ ധൂപസന്ധ്യ ആചരിച്ചു

June 23, 2021

ആലപ്പുഴ : പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ആയുർവ്വേദ ഡിസ്‌പെൻസറിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഔഷധചൂർണം ധൂപനം ചെയ്തു. ധൂപസന്ധ്യ  ഔഷധദ്രവ്യങ്ങൾ തീക്കനലിലിട്ട് പുകച്ച് അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ധൂപനം. പുരാതനകാലം മുതൽ തന്നെ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ദിനചര്യയാണിത്. ധൂപനത്തിനായി …

ഇടുക്കി: ആയൂര്‍ ശുദ്ധി’യുടെ നിറവില്‍ രാജക്കാട് ഗ്രാമം

June 9, 2021

ഇടുക്കി: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ  ഭാഗമായി രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ആയൂര്‍ശുദ്ധി. ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിലെ അണുക്കളുടെയും, കൊതുകിന്റെയും സാനിദ്ധ്യം കുറയ്ക്കുവാന്‍ ആയുര്‍വേദ ഔഷധമായ അപരാജിത ധൂമ ചൂര്‍ണ്ണം ഉപയോഗിച്ച്  ഒരേസമയം രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുകച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയൂര്‍ശുദ്ധി നടപ്പാക്കിയത്.  സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, …