സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

April 27, 2022

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടര്‍ക്ക്‌ മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം. എല്ലാ അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഫിറ്റ്‌നസ്‌ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 10 ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കാനാണ്‌ നിര്‍ദ്ദേശം. നിലവിലെ കെട്ടിടം സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു കെട്ടിടം ഉടന്‍ കണ്ടെത്തി …

തൃശൂര്‍ മാള പഞ്ചായത്ത് അങ്കണവാടി കെട്ടിടം നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം

September 8, 2020

തൃശൂര്‍ : മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാര്‍ഡില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സ്‌നേഹഗിരി 104 നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം വി ആര്‍ സുനില്‍ കുമാര്‍ എം എല്‍ എ നിര്‍വഹിച്ചു. 2020 -21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ട് 17 …