വയനാട്: ടീന്‍ ഫോര്‍ ഗ്രീന്‍ ക്യാംപയിന്‍: ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു

November 1, 2021

വയനാട്: ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എന്‍.എസ്.എസ് വളണ്ടിയര്‍മാരുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ടീന്‍ ഫോര്‍ ഗ്രീന്‍ ക്യാംപയിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ എ.ഡി.എം എന്‍.ഐ ഷാജു പ്രകാശനം ചെയ്തു. അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ വീടുകളില്‍ തന്നെ തരം തിരിച്ച് അവ ഹരിത കര്‍മ്മ …