സൈക്ലിംഗ് ഭൂപടത്തിൽ സ്വന്തം പേരെഴുതിച്ചേർത്ത് ഒരു കാസർകോട്ടുകാരൻ

August 15, 2020

കാസർകോട്: ലോകത്തിലെ മികച്ച സൈക്ലിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ സ്ട്രാവ സംഘടിപ്പിച്ച സൈക്ലിങ് ചലഞ്ചിൽ 55-ാം സ്ഥാനം കാസർകോട്ടുകാരൻ സി.എ. മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിന്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിനഞ്ചര ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ അംഗങ്ങളായുള്ള ചലഞ്ചിലാണ് 42 കാരനായ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിന്റെ നേട്ടം. ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് 1673 …