ഫോസ്‌ഫേറ്റിക്, പൊട്ടാസ്യം വളങ്ങള്‍ക്കു 2020-21ലേക്കു പോഷകാധിഷ്ഠിത സബ്‌സിഡി നിരക്കുകള്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ നിശ്ചയിച്ചു

April 22, 2020

ഫോസ്‌ഫേറ്റിക്, പൊട്ടാസ്യം വളങ്ങള്‍ക്കു 2020-21ലേക്കു പോഷകാധിഷ്ഠിത സബ്‌സിഡി (ന്യൂട്രിയന്റ് ബേസ്ഡ് സബ്‌സിഡി എന്‍ബിഎസ്) നിരക്കുകള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ.നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ സാമ്പത്തികകാര്യ സമിതി അനുമതി നല്‍കി. എന്‍ 18.789, പി 14.888, കെ 10.116, എസ് 2.374 …