മാർടിൻ ക്രോ തന്റെ പന്തുകളെ നിർഭയം നേരിട്ട കളിക്കാരനെന്ന് വസീം അക്രം

August 14, 2020

കറാച്ചി: അന്തരിച്ച ന്യൂസിലാൻറ് ബാറ്റ്സ്മാൻ മാർടിൻ ക്രോ തന്റെ പന്തുകളെ നിർഭയം നേരിട്ടിരുന്നൂവെന്ന് മുൻ പാകിസ്ഥാൻ താരം വസീം അക്രം. തന്റെ പന്തുകളെ ഏറ്റവും സമർത്ഥമായി നേരിട്ട ബാറ്റ്സ്മാൻ മാർട്ടിൻ ക്രോയാണ്. 1990 ൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ വച്ചു നടന്ന പാക്- ന്യൂസിലാന്റ് …