നിയമബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

October 30, 2021

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃതോൽസവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ലീഗൽ സർവ്വീസ് അതോറിട്ടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിയമ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഉമേഷ് ഉദയ് ലളിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിട്ടി, പാൻ ഇന്ത്യാ ലീഗൽ അവയർണസ് ആന്റ് ഔട്ട്‌റീച്ച് …

നിയമ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്

October 29, 2021

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃതോൽസവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി, ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി, പാൻ ഇന്ത്യാ ലീഗൽ അവയർണസ് ആന്റ് ഔട്ട് റീച്ച് ക്യാമ്പയിൻ, കേരള വെള്ളാർ ആർട്സ് ആന്റ് ക്രാഫ്റ്റ്‌സ് വില്ലേജ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ 31നു …

കോഴിക്കോട്: ഇ- അദാലത്തിൽ 1,625 കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പായി

July 10, 2021

കോഴിക്കോട്: നാഷണല്‍  ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് അതോറിറ്റിയുടെയും കേരളാ ലീഗ സര്‍വീസസ് അതോറിറ്റിയുടെയും നിര്‍ദേശാനുസരണം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ്  അതോറിറ്റിയും താലൂക്ക് ലീഗല്‍  സര്‍വീസസ് കമ്മിറ്റികളും ജില്ലയിലെ വിവിധ കോടതികളില്‍ നടത്തിയ പ്രഥമ ഇ-ലോക് അദാലത്തില്‍ 1,625 കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പായി.  ജില്ലയിലെ …