അടുത്ത കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിനും നിര്‍ണ്ണായകമാണ്: ഷീ ജിന്‍പിങ്

October 14, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി ഒക്ടോബര്‍ 14: ദീര്‍ഷകാല വീക്ഷണകോണില്‍ നിന്ന് ബന്ധങ്ങള്‍ക്കായി നൂറുവര്‍ഷത്തെ പദ്ധതിക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷീ ജിന്‍പിങ്. അടുത്ത കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ ചൈനയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ദേശീയ പുനരുജ്ജീവനത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള നിര്‍ണായക കാലഘട്ടമായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധങ്ങളുടെ വികാസനത്തിന് നിര്‍ണായക …