അണുവിമുക്തമാക്കാന്‍ കുടുംബശ്രീയുടെ ഡീപ് ക്ലീനിംഗ് ഡിസ്ഇന്‍ഫെക്ടന്റ് ടീം

August 8, 2020

വയനാട് : ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡീപ് ക്ലീനിംഗ് ഡിസ് ഇന്‍ഫെക്ടന്റ് ടീം പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായി. ടീമിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ. അദീല അബ്ദുളള നിര്‍വഹിച്ചു.   കുടുംബശ്രീയുടെ ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയിലെയും വിജിലന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെയും ശുചികരണ പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ …