ബാബറി മസ്ജിദ് രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിനേറ്റമുറിവ്- പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട്ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യാസംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്.

August 8, 2020

കോഴിക്കോട്: ബാബറി ഭൂമിയില്‍ നീതിയുടെ താഴികക്കുടങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുംവരെ  അത് രാജ്യത്തിന്‍റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്‍റെ മുറിവായി അവശേഷിക്കുമെന്ന് പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട്ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യാസംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്. അനീതിയോട് രാജിയാവാത്ത ആദര്‍ശ സമൂഹം നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ബാബറി മസ്ജിദ് അടഞ്ഞ അദ്ധ്യായമോ മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ട അജണ്ടയോ ആയിരിക്കില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പറഞ്ഞു.           …