വന്‍നിക്ഷേപം നടത്തി ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് തടയാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തി.

April 18, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി നിലവിലെ പകര്‍ച്ച വ്യാധി മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളുടെ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കലും മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കലും (ടേക് ഓവറും അക്വസിഷനും) തടയുന്നതിന് നിലവിലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ (എഫ് ഡി ഐ) നയം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുനരവലോകനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളില്‍ …