കുർദിഷ് തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ അങ്കാറ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് എർദോഗൻ

September 17, 2019

അങ്കാറ സെപ്റ്റംബര്‍ 17: അമേരിക്കയുമായി, സംയുക്തമായി പ്രത്യേക നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സിറിയയിലെ കുർദിഷ് തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തുർക്കി സമരം നടത്തുമെന്ന് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റീസെപ് തയ്യിപ് എർദോഗൻ പറഞ്ഞു. “സുരക്ഷിത മേഖലയിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രത്യേക നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ …