യുപിയിൽ നടന്ന അക്രമ തർക്കത്തിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി

September 30, 2019

ഗോണ്ട സെപ്റ്റംബർ 30: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമീണ കോട്‌വാലി പ്രദേശത്തെ ഭാഗർ ബുലാന്റ് ഗ്രാമത്തിൽ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ അക്രമമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി.ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഭാഗർ ബുലാന്റ് ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു അവധ് ബിഹാരിയുടെ അമ്മയുടെ ‘ശാന്തിഭോജ്’ …