കൊല്ലം: ഖാദി തുണിത്തരങ്ങള്‍ക്ക് റിബേറ്റ്

July 13, 2021

കൊല്ലം: ബക്രീദ്-ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഖാദി തുണിത്തരങ്ങള്‍ക്ക് ആഗസ്റ്റ് 20 വരെ റിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസ് പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു. ബോര്‍ഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൊല്ലം (ഫോണ്‍-04742742587), കൊട്ടാരക്കര(04742650631), കരുനാഗപ്പള്ളി (04762621587) എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിപണനശാലകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന വില്‍പനശാലയിലും …