വൈബ്രന്റ് ഗോവ ഫൗണ്ടേഷന്‍, ഗോവ സർവകലാശാലയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു

September 23, 2019

പനജി സെപ്റ്റംബർ 23: വൈബ്രൻറ് ഗോവ-ഗ്ലോബൽ എക്‌സ്‌പോ ആൻഡ് സമ്മിറ്റ് 2019 (വിജി-ജിഇഎസ് 2019) സംഘാടകരായ വൈബ്രന്റ് ഗോവ ഫൗണ്ടേഷൻ അടുത്തിടെ ഗോവ സർവകലാശാലയുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ 19 വരെ നഗരത്തിലെ മുഖർജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ …