യുഎസിൽ വാപിംഗ് അസുഖം മൂലം മരണസംഖ്യ 15 ആയി ഉയർന്നു: നെബ്രാസ്ക ആരോഗ്യ അധികൃതർ

October 1, 2019

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഒക്‌ടോബർ 1: വാപിംഗ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം യു‌എസിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 15 ആയെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നെബ്രാസ്കയിലെ ആരോഗ്യ-മനുഷ്യ സേവന വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, മരിച്ചയാൾക്ക് 65 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. മെയ് …