തൃശൂര്‍ വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ് സെന്ററില്‍ സോളാര്‍ പാനല്‍ സ്ഥാപിച്ചു

September 17, 2020

തൃശൂര്‍ : വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വന്തമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കും. വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സോളാര്‍ പാനലിന്റെയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വലപ്പാട് ചന്തപ്പടിയിലെ സ്റ്റേജിന് മുന്നിലെ പന്തലിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ തോമസ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു. വൈസ് …

സുഭിക്ഷ കേരളം: വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാര്‍ഡില്‍ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി

August 5, 2020

തൃശൂര്‍ : സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിമ്പ്രം പതിമൂന്നാം വാര്‍ഡില്‍ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കിയ ഏഴ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാര്‍ പി എസ് ഷജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തീരദേശക്ഷേമ സഹകരണ …