ഓണം പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന സമയം നീട്ടി

August 13, 2021

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം കൂട്ടി. 13.08.2021 മുതല്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് എട്ട് മണി വരെ തുറക്കാനാണ് ഉത്തരവ്. Read Also: ഓണക്കാലത്ത് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം കൂട്ടി ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരക്ക് …