കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ തുക ചിലവഴിച്ച് പഴയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക്

June 24, 2020

തൃശൂര്‍: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ പഴയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 3.25 കോടി ചിലവഴിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് തുക ചിലവഴിച്ചത്. ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി 137 പ്രവൃത്തികളിലൂടെ 3,203 തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 36,490 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ …

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി: തൃശൂര് ജില്ലയില് നടപ്പു വർഷം 82 ലക്ഷം തൊഴില് ദിനങ്ങള് അനുവദിച്ചു

June 11, 2020

കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിപ്രകാരം, നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം (2020-21), തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 82 ലക്ഷം തൊഴില് ദിനങ്ങള് അനുവദിച്ചതായി പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ ജോയിന്റ് കോ-ഓര്ഡിനേറ്റർ പി. സി. ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു. ലോക്ഡൗണിനുശേഷം തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ, ഈ വർഷം ഏപ്രില് 21-ന് പുനരാരംഭിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 പ്രോട്ടോകോൾ മുന്കരുതലുകൾ പൂര്ണ്ണമായും പാലിച്ച് ഗ്രാമ-ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേല്നോട്ടത്തിൽ  വിവിധ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികൾ  നടന്നുവരികയാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതുവരെ 41,570 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് തൊഴിൽ നല്കി. ഇതിലൂടെ ജില്ലയില് 4,91,057 അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴില് ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാന് കഴിഞ്ഞു. അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികള്ക്ക് വേതന ഇനത്തില് ഇതുവരെ 13 കോടി 89 ലക്ഷം രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേതന തുക തൊഴിലാളികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നല്കി. കിണർ റീചാര്ജ്ജ്, മഴക്കുഴി നിര്മ്മാണം, ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം, കുള നിർമ്മാണം, പൊതുകുളം നവീകരണം, തോട് നവീകരണം തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ നടന്ന് വരികയാണ്.ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ 32,956 വൃക്ഷതൈകൾ നടുകയും ഇവയുടെ പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾക്ക്  തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു.

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

May 9, 2020

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണിലെ 22 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഒഴികെയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ചാണ് ജോലികള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നത്. ജില്ലയില്‍ …

പാലക്കാട് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പുനഃരാരംഭിച്ചു

May 4, 2020

പാലക്കാട്: കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടരുമ്പോള്‍ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ ജോലികള്‍ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും പുനഃരാരംഭിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ 13 ബ്ലോക്കുകളിലായി 80 ഗ്രൂപ്പുകളാണ് തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ ജോലികളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആകെ 7137 പേരാണ് വിവിധ ജോലികള്‍ക്കായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹിക …

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്വാളിറ്റി മോണിട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു

March 11, 2020

തിരുവനന്തപുരം മാർച്ച് 11: മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന മിഷനിൽ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് മോണിട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണം, ഇറിഗേഷൻ, പൊതുമരാമത്ത്, മണ്ണ് സംരക്ഷണം തുടങ്ങി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സിവിൽ/അഗ്രികൾച്ചറൽ …