തൃശ്ശൂർ: പഴകിയ പഴങ്ങൾ വിൽപനയ്ക്ക്; മൂന്നുപീടികയിൽ മൊത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനം അടപ്പിച്ചു

July 10, 2021

തൃശ്ശൂർ: പഴകിയ പഴവർഗങ്ങൾ വിൽപനയ്ക്ക് വെച്ചത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നുപീടികയിൽ പഴവർഗ മൊത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനം അധികൃതർ അടച്ചു പൂട്ടി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശോധനയിലാണ് മൂന്നുപീടിക ജംങ്ഷനിൽ പഞ്ചായത്ത്‌ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മലിനമായ സാഹചര്യത്തിൽ അഴുകിയ …