തെലങ്കാന നിയമസഭയുടെ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു

September 19, 2019

ഹൈദരാബാദ് സെപ്റ്റംബര്‍ 19: തെലങ്കാന നിയമസഭയുടെ നടപടികള്‍ വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. ചോദ്യസമയമായിരുന്നു സഭയിലെ ആദ്യത്തെ അജണ്ട. വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കുള്ള ധനഹായവും ചര്‍ച്ചയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.