ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്കുമായി മുവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി സൂരജ് ബെൻ

October 31, 2021

കൊച്ചി: ആദ്യ പത്തിനുള്ളിൽ വരുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നാം റാങ്കുണ്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ‘പ്രാങ്ക്’ ആകുമെന്നാണ് കരുതിയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ സുരജ് ബെൻ. സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയിൽ മൂന്നാം ശ്രമത്തിലാണ് മൂവാറ്റുപുഴ മന്നൂർ സ്വദേശിയായ …