11-09-2020 , വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന സർവകക്ഷിയോഗം

September 10, 2020

തിരുവനന്തപുരം : 11-09-2020 , വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചുചേർക്കും. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി സംബന്ധിച്ച ഏകാഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. യോഗത്തിലെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാനാണ് സർക്കാരിൻറെ നീക്കം. കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി …