‘സർബത് ഡ ഭല്ല’ എക്സ്പ്രസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് ഗോയൽ, വർധൻ, ഹർസിമ്രത്ത്

October 4, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി ഒക്ടോബര്‍ 4: റെയില്‍വേമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ് വര്‍ദ്ധന്‍, കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്‍സിമ്രാട് കൗര്‍ ബാദല്‍ എന്നിവര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ‘സര്‍ബാത് ഡ ഭല്ല എക്സ്പ്രസ്’ ന്യൂഡല്‍ഹി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ന്യൂഡൽഹി ലുധിയാന ഇന്റർസിറ്റി ഇനി …