ആര്യയുടെ നായികയായി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി

October 27, 2021

ശക്തി രാജ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നടി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി മലയാളത്തിനു പുറമേ തമിഴിലും സജീവമാകാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇനിയും പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആര്യ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി നായികയായി എത്തുന്നത്. ഈ തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ കഥാപാത്രം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും …