റബ്ബര്‍ ഷീറ്റു സംസ്‌കരണത്തിലും തരംതിരിക്കലിലും ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം

September 10, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: റബ്ബര്‍ ഷീറ്റു സംസ്‌കരണം, തരംതിരിക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് സെപ്റ്റംബര്‍ 17, 18 തീയതികളില്‍ രാവിലെ 10.00 മുതല്‍  ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. റബ്ബര്‍ പാല്‍സംഭരണം, ഷീറ്റു റബ്ബര്‍ നിര്‍മ്മാണം, പുകപ്പുരകള്‍, ഗ്രേഡിങ് സംബന്ധിച്ച …