കോഴിക്കോട്: തൊണ്ടിലക്കടവ് പാലം സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കൽ തീരുമാനമായി

December 5, 2021

കോഴിക്കോട്: ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തൊണ്ടിലക്കടവിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാൻ ധാരണയായി. ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പി.ടി.എ റഹീം എംഎൽഎ വിളിച്ചുചേർത്ത സ്ഥലമുടമകളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്.  പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം …

കോഴിക്കോട്: കുന്ദമംഗലം ടൗണ്‍ സര്‍വ്വയലന്‍സ് സിസ്റ്റത്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഖേന വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കും

October 29, 2021

കോഴിക്കോട്: കുന്ദമംഗലത്ത് സ്ഥാപിച്ച സിറ്റി സര്‍വ്വയലന്‍സ് സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനമെടുത്തതായും സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകാനുമതി ലഭിക്കുന്നമുറക്ക് ഇത് പ്രാവര്‍ത്തികമാവുമെന്നും പി.ടി.എ റഹീം എംഎല്‍എ അറിയിച്ചു. എംഎല്‍എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് അനുവദിച്ച 64 ലക്ഷം രൂപ …

നായർകുഴി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ നവീകരിച്ച ഗ്രൗണ്ട് എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

February 27, 2021

കോഴിക്കോട്: നായർകുഴി ഗവ. ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ നവീകരിച്ച ഗ്രൗണ്ട് പി.ടി.എ റഹീം എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം.എൽ.എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 4 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത്. കുന്നമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ് ദിനം നൂറ് …