പെട്ടിമുടി മണ്ണിടിഞ്ഞ് കാണാതായവരില്‍ 42 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തി.

August 9, 2020

ഇടുക്കി : പെട്ടിമുടി മണ്ണിടിഞ്ഞ് കാണാതായ 42 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആരംഭിച്ച തിരച്ചിലിൽ 15 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പ്രദേശത്തെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകപരിശീലനം …