കോട്ടയം നെല്‍ വയല്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് റോയല്‍റ്റി; സെപ്റ്റംബര്‍ 11 മുതല്‍ അപേക്ഷിക്കാം

September 9, 2020

കോട്ടയം: നെല്‍വയല്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് റോയല്‍റ്റി നല്‍കുന്നതിന്  കാര്‍ഷിക വികസന- കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്  നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. നെല്‍വയലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി  സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികളുടെ ഭാഗമായാണ് നെല്‍വയല്‍ ഉടമകള്‍ക്ക്   പ്രോത്സാഹനമെന്ന നിലയില്‍  റോയല്‍റ്റി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്.  2020-21 ലെ ബജറ്റില്‍ നെല്‍കൃഷി വികസനത്തിനുള്ള   …