കോഴിക്കോട്: പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം

July 17, 2021

കോഴിക്കോട്: പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴ മേഖലാ കാര്‍ഷിക സാങ്കേതിക പരിശീലന കേന്ദ്രം പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം നൽകുന്നു.  ജൂലായ് 19, 20,21 തീയതികളില്‍ വൈകീട്ട് ആറ്  മണിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക്  ലൈവ് വഴിയാണ് പരിപാടി.  19 നു വര്‍ഷകാല പച്ചക്കറി കൃഷി, …