ഒടിഎയിലെ യുവനേതാക്കളുടെ പരിശീലന വിഭാഗം ആര്‍മി ചീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

September 23, 2019

ചെന്നൈ സെപ്റ്റംബര്‍ 23: ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ പുനസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള തുടർച്ചയായ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഓഫീസേര്‍സ് ട്രെയിനിംഗ് അക്കാദമിയുടെ (ഒടിഎ) ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ യങ് ലീഡേര്‍ഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് വിങ് (വൈടിഡബ്യൂ) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.  ഘടനാപരമായ വ്യക്തിത്വ സമ്പുഷ്ടീകരണ പരിപാടിയിലൂടെ ജൂനിയർ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം …