നിഹാങ് സിഖുകളുടെ രണോത്സുക ചരിത്രം ഓര്‍മിപ്പിച്ച്, യുവാക്കള്‍ക്ക് പ്രചോദനമാവാന്‍ 10 ടണ്‍ ഭാരമുള്ള ട്രക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് 75കാരന്‍

August 15, 2020

ലുധിയാന: നിഹാങ് എന്ന പഞ്ചാബി പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം മരണമില്ലാത്തവന്‍ എന്നാണ്. പഞ്ചാബില്‍ അവര്‍ക്ക് അകാലി എന്ന പേരുമുണ്ട്. വളരെയധികം തീവ്രസ്വഭാവികളായ സിഖ് മതവിശ്വാസികളുടെ ഒരു ‘കള്‍ട്ട്’ ആണ്. ഉത്ഭവം ഫത്തേ സിംഗില്‍ നിന്നോ, അല്ലെങ്കില്‍ ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിങിന്റെ അകാലി ദള്ളില്‍ …