സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് 144 കോടി രൂപയുടെ വനംകൊള്ള, മുറിച്ചത് 2419 മരങ്ങള്‍; റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

August 14, 2021

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 144 കോടി രൂപയുടെ വനംകൊള്ള നടന്നതായി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. മരം വെട്ടിക്കടത്തിയ കേസിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി വനം വിജിലൻസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 2419 മരമാണ് മുറിച്ചത്. 2248 …