ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം – രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് ആർഎസ്എസ്

September 8, 2020

ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനായി രാജ്യവ്യാപക പ്രചരണത്തിന് ആർഎസ്എസ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആർ എസ് എസ്സിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമായ വിദ്യാഭാരതി അഖില ഭാരതീയ ശിക്ഷാ സൻസ്ഥാൻ സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ ഇതിനായുളള ബോധവൽകരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ …

വിദ്യാഭ്യാസം സർക്കാർ കാര്യം മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവരുടെയും ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി

September 8, 2020

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻറെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ സമൂലമായ പരിഷ്കരണമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഗവർണർമാരുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തിൻറെ അഭിലാഷങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. പക്ഷേ അത് …