ഇരുപത്തിയാറാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള ഡിസംബറിൽ

August 12, 2021

കേരള രാജ്യാന്തര ഇരുപത്തിയാറാമത് ചലച്ചിത്രമേള (ഐഎഫ്എഫ്കെ) ഡിസംബർ 10 മുതൽ 17 വരെ പതിവ് വേദിയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നടക്കും. എട്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഐഎഫ്എഫ്കെ യിലേക്ക് സിനിമകൾക്കുള്ള എൻട്രികൾ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങി. www.iffk.in എന്ന ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ …